Verwerking van persoonsgegevens door derden

AVG Scan

Vanaf het moment dat je begint met het verwerken van persoonsgegevens moet je rekening te houden met de Europese privacywetgeving: de AVG. Jij bent dan verantwoordelijke. Laat je deze persoonsgegevens ook nog door of bij een derde verwerken (verwerker), dan ben je verplicht om een verwerkersovereenkomst met deze derde af te sluiten. Een verwerkersovereenkomst wordt ook wel data processing agreement genoemd.

Wat is een verwerkersovereenkomst?