MIJN DOEL .....

ondernemers te ondersteunen bij het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hoe ik dit doel bereik ....

kunt u hier lezen!

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend eerste adviesgesprek.

Maak nu een afspraak een eerste online kennismaking via MS Teams of Zoom, waarbij wij uw individuele eisen en vragen met betrekking tot de gegevensbescherming in uw onderneming kunnen bespreken.

Regel nu een eerste online kennismaking

AVG advies en assistentie

Als adviseur en auditor gegevensbescherming kan ik een waardevolle bijdrage leveren bij het waarborgen van gegevensbescherming en AVG compliance binnen een onderneming of organisatie

Mijn serviceaanbiedingen

AVG compliance in de logistiek

AVG-compliance is in de logistieke sector van essentieel belang omdat in deze sector veel persoonlijke gegevens verwerkt worden. In zowel B2B- als B2C-scenario’s moet een organisatie een rechtmatige grondslag hebben om ....

Read More

Adviseur en auditor gegevensbescherming

Vanuit mijn kantoor in Anderlingen, Nedersaksen adviseer en assisteer ik B2B en B2C ondernemingen en organisaties. Vanuit dit kantoor in de Landkreis Rotenburg (Wümme) ben ik remote beschikbaar en uw competente partner op het gebied van gegevensbescherming. Als adviseur en auditor gegevensbescherming heb ik mij gespecialiseerd op ondernemingen en organisaties...

Lees nu hier verder

"VOLDOET DIT AAN DE AVG?"

is niet de juiste vraag!

 

De juiste vraag is:

 


Hoe moeten we dit organiseren zodat het voldoet aan de AVG?“.

 

Als gegevensbeschermingsauditor, -consultant en externe functionaris gegevensbescherming ondersteun ik u bij het implenteren van een gegevensbeschermingsorganisatie binnen uw onderneming in overeenstemming met de wetgeving gegevensbescherming.

 

Ik concentreer mij op de volgende doelgroepen

 

B2B- en B2C-ondernemingen in de volgende sectoren;

 

 

Binnen deze doelgroepen richt ik mij voornamelijk, maar niet uitsluitend, op bedrijfsoprichters / jonge ondernemers (start-ups).

 

Mijn doelgebieden zijn: Nederland en Duitsland.
Om de toegankelijkheid te waarborgen, tijd en reiskosten te besparen, maak ik gebruik van online conferenties / webmeetings.

 

 

Als u meer over mij wilt weten, klik dan hier

 

 

 

AVG Aktueel

12 december 2023

Schadevergoeding voor mogelijk misbruik van persoonlijke gegevens.

Informatie over de procedure EHvJ EG C-340/21 – 14.12.2023

Kort samengevat:

AVG ScanMet deze uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie de rechten van consumenten in de EU enorm versterkt.


In het geval van een hackeraanval zal het voor bedrijven, gegevensverwerkers en openbare diensten moeilijk worden om te bewijzen dat hun beveiligingsmaatregelen passend waren op het moment van het datalek en dat de verantwoordelijken op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de schade. Als gevolg van deze uitspraak moeten de verantwoordelijken ervoor zorgen dat de documentatie ook geschikt is om de beveiligingsmaatregelen voor een voorbije periode aan te tonen. Het gaat hierbij in de eerste plaats om het bewijzen dat een veiligheidsmaatregel niet alleen was gepland, maar ook daadwerkelijk was geïmplementeerd.


Aangezien het EHvJ in deze uitspraak niet verwijst naar een “grotere” hoeveelheid getroffen gegevens, zal in de toekomst voor verantwoordelijken een groot risico zijn van schadeclaims van individuen in verband met nawijsbare
immateriële schade.


Vooral voor kleinere ondernemingen zullen de eisen voor een verweer, zoals de EU-rechters dit vastgelegd hebben, maar moeilijk te bewerkstelligen zijn. Door deze uitspraak wordt is toename van rechtszaken voor immateriële schade te verwachten.

 

In de regel zal het voor de voor de verwerking verantwoordelijke nauwelijks mogelijk zijn om zichzelf vrij te pleiten of om aan te tonen en te bewijzen dat het vereiste beveiligingsniveau werd nageleefd op het moment van de cyberaanval of gegevensinbreuk. Tenzij ze maatregelen hebben genomen om het vereiste beveiligingsniveau en de getroffen beschermingsmaatregelen met terugwerkende kracht aan te tonen.


In de toekomst zullen de verantwoordelijken van ondernemingen, freelancers, verenigingen en publieke organisaties veel zorgvuldiger en op een voor het verleden aantoonbare manier aan hun documentatie- en verificatieverplichtingen moeten voldoen.

 

Lees nu hier verder

 

Opmerking:

De AVG, de UAVG zijn van toepassing op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en op niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen of moeten worden opgeslagen in een bestandssysteem, zoals een archief.

De uitspraak in zaak C340/21 van het HvJ is dus ook van toepassing op datalekken van niet-geautomatiseerde gegevensverwerking!

 

MIJN SERVICES

In de regel is de AVG voor ZZP’ers, het klein MKB en verenigingen te complex en hebben zij het hier veel moeilijker mee dan grote ondernemingen en organisaties.

 

Kleine ondernemingen, zzp’ers, freelancers en verenigingen hebben geen eigen juridische afdeling, hoeven vaak geen eigen functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen en dringen niet door in de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Mijn services helpen om privacy centraal te stellen binnen uw organisatie. Dusdanig samengesteld op zo’n manier dat het voor u zo praktisch en eenvoudig mogelijk wordt. Daarmee ga ik verder dan alleen de naleving van de wet en het voorkomen van boetes.


Advies en assistentie
DPO as a service
FG as a service
FG as a full-service
Advies en assistentie

 

 • Levering en implemeteren van het AVG managementsysteem – DPM-Online
  (€ 1.450,- )

(Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor de B2B-sector. Alle prijzen exclusief BTW)

 

 


 

Advies en assistentie

Het niet hoeven aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming betekent dat u veel tijd en werk moet investeren in de implementatie van de wetten.

Als gecertificeerd functionaris gegevensbescherming (IHK) en auditor voor gegevensbescherming (TÜV) kan ik u adviseren en assistentie bieden bij de implementatie van de gegevensbeschermingswetten.

 

Documentatieverplichtingen

Ook als u geen functionaris voor gegevensbescherming hoeft aan te stellen, zijn AVG-conforme documentatie en praktische implementatie van de regelgeving verplicht. Omdat de wetgeving inzake gegevensbescherming zeer uitgebreid, volledig geïmplementeerd en gedocumenteerd moet zijn, is een goed georganiseerd beheersysteem voor gegevensbescherming, zoals DPM-Online, een basisvereiste.  Dit beheersysteem is ook zeer nuttig om tijdens een audit door de gegevensbeschermingsautoriteiten naleving van de verplichtingen onder de AVG te bewijzen.  

 

Als uw interesse is gewekt en u op zoek bent naar een betrokken, deskundige en pragmatische expert op het gebied van gegevensbescherming....

 

aarzel dan niet en stuur een terugbelverzoek.

DPO as a service

Dit aanbod is gericht op bedrijven en organisaties die niet verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. 

Als u nog niet onderzocht heeft of uw ondernemig of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aan moet stellen, dan is een onderzoek aan te raden.

 

Deze werkzaamheden neem ik van u over:

€ 90,-/maand

Contractduur:

12 maanden
maandelijk opzegbaar na 12 maanden

 

(Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor de B2B-sector. Alle prijzen exclusief BTW)

 

 Optioneel:

 


 

Advies en assistentie

Het niet hoeven aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming betekent dat u veel tijd en werk moet investeren in de implementatie van de wetten.

Als gecertificeerd functionaris gegevensbescherming (IHK) en auditor voor gegevensbescherming (TÜV) kan ik u adviseren en assistentie bieden bij de implementatie van de gegevensbeschermingswetten.

 

Documentatieverplichtingen

Ook als u geen functionaris voor gegevensbescherming hoeft aan te stellen, zijn AVG-conforme documentatie en praktische implementatie van de regelgeving verplicht. Omdat de wetgeving inzake gegevensbescherming zeer uitgebreid, volledig geïmplementeerd en gedocumenteerd moet zijn, is een goed georganiseerd beheersysteem voor gegevensbescherming, zoals DPM-Online, een basisvereiste.  Dit beheersysteem is ook zeer nuttig om tijdens een audit door de gegevensbeschermingsautoriteiten naleving van de verplichtingen onder de AVG te bewijzen.  

 

Als uw interesse is gewekt en u op zoek bent naar een betrokken, deskundige en pragmatische expert op het gebied van gegevensbescherming....

 

aarzel dan niet en stuur een terugbelverzoek.

FG as a service

Dit aanbod is gericht op bedrijven en organisaties die verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. 

Als u nog niet onderzocht heeft of uw ondernemig of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aan moet stellen, dan is een onderzoek aan te raden.

 

Als functionars gegevensbescherming:

Verantwoordelijkheden volgs AVG art. 39

 

 • de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren
  (max. 2 uur/maand)
 • toezien op naleving van de AVG en UAVG
 • advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met art. 35
 • met de toezichthoudende autoriteit samenwerken
 • optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit

 

Bovendien neem ik de volgende taken / werkzaamheden van u over

€ 190,-/maand

Contractduur:

12 maanden
maandelijk opzegbaar na 12 maanden

 

(Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor de B2B-sector. Alle prijzen exclusief BTW)

 

 Optioneel:


 

De AVG en UAVG - uitdagingen die u niet alleen hoeft te meesteren

Rechtsonzekerheid en moeilijk in te schatten implementatiekosten vormen de grootste uitdagingen voor twee derde van de kleine en middelgrote bedrijven. Ruim de helft klaagt over een gebrek aan ondersteuning bij de implementatie, en ruim een ​​derde ziet een gebrek aan gespecialiseerd personeel als de grootste uitdaging.

 

Van de verantwoordelijken in de handel en ambachten kan niet worden verwacht dat ze voldoende kennis en ervaring hebben van en met  de regelgeving en wetten voor de implementatie van een wetconform gegevensbeschermingsorganisatie.

 

Als gecertificeerd functionaris voor gegevensbescherming (IHK) en auditor (TÜV) bied ik professionele en pragmatische hulp aan zzp’er, freelancers, kleine en middelgrote bedrijven, verenigingen en non-profitorganisaties, bij de implementatie van de AVG en andere regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

Ontzorgen bij AVG en UAVG richtlijnen

Met het aanbod "FG as a service" ontzorg ik u grotendeels bij het blijvend voldoen aan de regels die de AVG en UAVG stellen.

 

Als uw interesse is gewekt en u op zoek bent naar een betrokken, deskundige en pragmatische expert op het gebied van gegevensbescherming....

 

aarzel dan niet en stuur een terugbelverzoek.

FG as a full-service

Dit aanbod is gericht op bedrijven en organisaties die verplicht zijn een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. 

Als u nog niet onderzocht heeft of uw ondernemig of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aan moet stellen, dan is een onderzoek aan te raden.

 

Als functionars gegevensbescherming:

Verantwoordelijkheden volgs AVG art. 39

 

 • de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren
  (max. 5 uur/maand)
 • toezien op naleving van de AVG en UAVG
 • advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met art. 35
 • met de toezichthoudende autoriteit samenwerken
 • optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit

 

Bovendien neem ik de volgende taken / werkzaamheden van u over

€ 450,-/maand

Contractduur:

12 maanden
maandelijk opzegbaar na 12 maanden

 

(Dit aanbod is uitsluitend bedoeld voor de B2B-sector. Alle prijzen exclusief BTW)

 

 Optioneel:


 

De AVG en UAVG - uitdagingen die u niet alleen hoeft te meesteren

Rechtsonzekerheid en moeilijk in te schatten implementatiekosten vormen de grootste uitdagingen voor twee derde van de kleine en middelgrote bedrijven. Ruim de helft klaagt over een gebrek aan ondersteuning bij de implementatie, en ruim een ​​derde ziet een gebrek aan gespecialiseerd personeel als de grootste uitdaging.

 

Van de verantwoordelijken van zzp’er, freelancer, kleine tot middelgrote ondernemingen en startende ondernemers in de handel en ambachten kan niet worden verwacht dat ze voldoende kennis en ervaring hebben van en met  de regelgeving en wetten voor de implementatie van een wetconform gegevensbeschermingsorganisatie.

 

Als gecertificeerd functionaris voor gegevensbescherming (IHK) en auditor (TÜV) bied ik professionele en pragmatische hulp aan zzp’er, freelancers, kleine en middelgrote bedrijven, verenigingen en non-profitorganisaties, bij de implementatie van de AVG en andere regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

Ontzorgen bij AVG en UAVG richtlijnen

Met het aanbod "FG as a full-service" kan ik u geheel ontzorgen bij het blijvend voldoen aan de regels die de AVG en UAVG stellen.

 

Als uw interesse is gewekt en u op zoek bent naar een betrokken, deskundige en pragmatische expert op het gebied van gegevensbescherming....

 

aarzel dan niet en stuur een terugbelverzoek.

OVER MIJZELF

De professionele implementatie van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) vereist veel ervaring en expertise.

 

Als adviseur en auditor gegevensbescherming met uitgebreide IT-kennis, vele jaren ervaring in het webdesign, online marketing, de voertuigtechnologie en een afgeronde bacheloropleiding aan de Hanzehogeschool in Groningen, kan ik u met mijn knowhow ondersteunen bij de implementatie van de GDPR (AVG / DS-GVO) binnen uw onderneming of organisatie.

 

Als u zich nog niet of nauwelijks gedachten gemaakt hebt over het implementeren van de AVG / GDPR binnen uw onderneming of organisatie, dan is het nu toch echt wel aan de tijd ….

 

 

Nu is het moment om contact op te nemen


stuur een TERUGBELVERZOEK
en bepaal zelf het tijdstip van onze eerste kennismaking

DPO / FG as a Service

Gegevensbescherming as a Service – eenvoudig, efficiënt, schaalbaar en betaalbaar

 

Zorg ervoor dat jouw onderneming voldoet aan de strenge en complexe wettelijke vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / EU General Data Protection Regulation (EU GDPR).

 

DPO as a Service
FG as a Service
DPO as a Service

125,00/maand

Geen Start-up kosten! 

 

no dsb

Benoeming als externe functionaris voor gegevensbescherming

 • Advies en ondersteuning op het gebied van gegevensbescherming in alle zaken van de AVG (8 uur / jaar);
 • Ondersteuning bij het opstellen van een privacybeleid;
 • Ontwikkeling van een AVG / GDPR stappenplan voor beveiligingsmaatregelen;
 • Ondersteuning bij de Inventarisering van de verwerking verwerking persoonsgegevens;
 • Ondersteuning bij het implementeren van het verwerkingsregister volgens de AVG;
 • Ondersteuning bij overeenkomsten met verwerkers (verwerkersovereenkomsten);
 • Ondersteuning bij het doorvoeren van een Data Protection Impact Assesment (DPIA);
 • Ondersteuning bij het opstellen van een jaarverslag gegevensbescherming (FG-jaarverslag).

FG as a Service

530,00/maand

Start-up kosten 500 €

 • Benoeming als externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) inclusief analyse (0-meting) van de huidige gegevensbeschermingssituatie (ter plaatse);
 • Opzetten, implementeren, onderhouden en voortdurend verbeteren van het AVG Management Systeem
 • Advies en ondersteuning op het gebied van gegevensbescherming in alle zaken van de AVG (5 uur / maand);
 • Opstellen van een privacybeleid;
 • Ontwikkeling van een AVG / GDPR stappenplan voor beveiligingsmaatregelen;
 • Inventarisering verwerking persoonsgegevens met een jaarlijkse update;
 • Opmaken van het verwerkingsregister volgens de AVG;
 • Ondersteuning bij overeenkomsten met verwerkers (verwerkersovereenkomsten)
 • Implementatie van een data protection impact assessment (DPIA);
 • Webinar voor gegevensbescherming en trainingsmateriaal;
 • Externe communicatie die relevant is voor gegevensbescherming;
 • Opstelling van het jaarverslag gegevensbescherming (FG-jaarverslag).

Contact

 

* Deze aanbieding geldt voor ondernemingen met maximaal 25 werknemers in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Noord-Holland.

** Een alternatief voor bovenstaand aanbod als FG as a Service vindt u hier

 

Extra spreekuren kunnen tegen bijbetaling worden geboekt.
Verdere aanbiedingen op aanvraag.

AVG NEWS EN INFO

Privacy Shield-overeenkomst ongeldig!

Op 16 juli 2020 heeft het Europees Hof van Justitie het EU-US Privacy Shield-overeenkomst...

Lees nu hier verder

Kwetsbaarheden in iOS Mail-app

Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) waarschuwt voor twee beveiligingslekken in Apple's...

Lees nu hier verder

AVG – ook voor jou van toepassing?

Of de AVG ook voor jou van toepassing is, is eenvoudig te beantwoorden ........

Lees nu hier verder

Functionaris voor gegevensbescherming

Door de invoering van de Europese privacywet kunt je als ondernemer verplicht zijn om...

Lees nu hier verder
Toon alle berichten
Best Wordpress Popup Plugin